Na Pátku 04.10.2019 jsme byli znovu přítomni v hojném počtu.

Nejmladší členové z primy programovali roboty Edison pomocí programovacího prostředí, které je podobné jazyku scratch. Za všudypřítomného pípání se všude po místnosti pohybovaly malé oranžové kostičky, tancující dle přednastavených programů, sledující čáru nebo narážející do všeho, co jim stálo v cestě.

Jako obvykle přišel Petr Kospach, konzultoval se studenty sexty jejich seminární práce, pomáhal s opravou teslova transformátoru a jako obvykle předával své mnohé zkušenosti.

Jeden z našich týmů začal pilně pracovat na svém robotu na Robosoutěž. Letošní úloha je překonat simulované pohoří na hrací ploše a to jako obvykle pouze pomocí plně samostatného robota vytvořeného z lega.

Jako každý Pátek ale také probíhalo mnoho diskusí na mnoho různých témat, jedním tématem bylo například použití rekurze v implementaci faktoriálu a Fibonacciho posloupnosti.

Založili jsme také Pátečnický twitter.