Půlhodinový neformální úvod do toho, jak přemýšlet nejen nad rychlostí programů, ale hlavně teoretických algoritmů.