Tento Pátek Talk proběhl spíše formou interaktivního workshopu, nežli frontální přednášky.

Popovídali jsme si nejprve, jak počítače fungují uvnitř a jak se programují. Přes přehled programovacích jazyků a jejich vlastností jsme se dostali až k Pythonu, na němž jsme prozkoumali syntaxi, základní datové typy i nejčastější řídící konstrukty. Pro zájem došlo i na rychlé porovnání s C, ale bohužel nezbyl čas toho využít.

Poté následovalo samotné řešení. Vybral jsem úlohu ze začátečnické kategorie Korespondenčního Semináře z Programování (KSP), který pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univezity Karlovy, konkrétně 29-Z1-1 Kevinova želva. Úloha je již dávno po termínu odevzdání, díky tomu nevadilo, že jsme na její řešení přišli společně a nakonec ji i „nanečisto“ odevzdali. Nejprve jsme si společnými silami rozmysleli algoritmus na papíře v tzv. pseudokódu a poté implementovali.

Pro zájemce přikládám fotky tabule i můj zdrojový kód, ale obávám se, že pomůžou jen těm, kteří se zůčastnili úvodního povídání.